สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี E-mail : kumpawa01@gmail.com โทร 0-4233-4835 (สสอ.กุมภวาปี)
dddd
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
#0181213#
จำนวนผู้ออนไลน์
นับจำนวนผู้ออนไลน์ปัจจุบัน 2
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
14
สัปดาห์นี้
110
เดือนนี้
478
เปิดเว็บ
10/09/2009
อัพเดทล่าสุด
01/06/2011
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สสอ.กุมภวาปี
สสอ.ประจักษ์ศิลปาคม
WEB อื่นๆ
สสจ.อุดรธานี
คู่มือเจ้าหน้าที่
แบบบันทึกความดี
การเงินการบัญชี
เรื่องสุขภาพ
สาระน่ารู้
สมุนไพรพื้นบ้าน
โฆษณา/ร้านค้า/ห้างร้าน
ประชาสัมพันธ์
ออกกำลังกาย แต่ได้ประโยชน์ไปถึงจิตใจ
ออกกำลังกายส่งผลต่อจิตใจอย่างไร? ความเกี่ยวข้องที่มีคำอธิบายอย่างชัดเจนทางวิทยาศาสตร์
ตอบกันให้เคลียร์ ทำไมออกกำลังกายจึงทำให้สุขภาพจิตดี?
ข่าวประชาสัมพันธ์
15/06/256015:07:26
กำหนดการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขระดับภาค ปี 2560
15/06/256015:05:44
โครงการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขระดับภาค ปี 2560
08/04/256007:46:25
เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.และ สสอ.ดีเด่น 60
19/09/255910:38:37
วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.2559 งานเลี้ยงเกษียณ โรงแรมเคพีกุมภวาปี 9 ท่าน(สสอ.2 ท่าน รพ.8 ท่าน
17/06/255910:13:29
ขั้นตอนการลงทะเบียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 25/12/2560 เวลา 13:10:37  น.
แนวทางการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 25/12/2560 เวลา 13:09:44  น.
สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี ปีงบประมาณ 2560
 25/12/2560 เวลา 13:08:07  น.
1) หนังสือ สสอ.กุมภวาปี ที่ อด 0232/502 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงาน
 25/12/2560 เวลา 12:56:25  น.
รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ พ.ย. 60
 25/12/2560 เวลา 12:54:54  น.
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - ธ.ค. 60
กิจกรรมของเรา

มะเร็งท่อน้ำดี 2 มิย

31/05/2560:17:05:07 น.
มะเร็งท่อน้ำดี 2 มิย รร.กุมภวาปี...

<จำนวน 1 ภาพ>

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

31/05/2560:16:58:55 น.
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก...

<จำนวน 1 ภาพ>

14 กันยายน วันหมออนามัย

14/09/2559:11:50:57 น.
14 กันยายน วันหมออนามัย ...

<จำนวน 2 ภาพ>

14 กันยายน วันหมออนามัย

14/09/2559:11:50:57 น.
14 กันยายน วันหมออนามัย...

<จำนวน 1 ภาพ>

ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ

24/06/2559:23:54:20 น.
ท่านสามารถนำรถไปจอดได้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม (ห่างจากที่ประชุมประมาณ 1 กม.) โดยทางชมรมภาคฯ ได้จัดเตรียมรถรางจำนวน 4 คัน (ออกเดินทางทุก 15 นาที) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่ๆ น้องๆ ในการเดินทางไปที่...

<จำนวน 1 ภาพ>

ผังห้องประชุมหนองบึก 1 (ชั้น 3)

24/06/2559:19:34:26 น.
...

<จำนวน 1 ภาพ>

ข้อมูลเพิ่มเติม!!

24/06/2559:19:31:17 น.
...

<จำนวน 1 ภาพ>

การแข่งขันกอล์ฟ "สาธารณสุขอีสานสัมพันธ์"

24/06/2559:14:31:55 น.
...

<จำนวน 1 ภาพ>

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นจักรยาน

23/06/2559:23:04:16 น.
...

<จำนวน 1 ภาพ>

ปัญหาการลงทะเบียนที่พบ

22/06/2559:17:42:12 น.
...

<จำนวน 1 ภาพ>

กำหนดการประชุมวิชาการภาค (ล่าสุด)

22/06/2559:17:13:35 น.
...

<จำนวน 1 ภาพ>

22/06/2559:16:58:09 น.
...

<จำนวน 1 ภาพ>

กำหนดการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22/06/2559:16:53:41 น.
...

<จำนวน 1 ภาพ>

เสื้อที่ระลึก

16/06/2559:22:03:50 น.
...

<จำนวน 4 ภาพ>

ขั้นตอนการลงทะเบียน

16/06/2559:22:02:30 น.
...

<จำนวน 1 ภาพ>
ทะเลบัวแดง หนองหานอำเภอกุมภวาปี
<< ทะเลบัวแดง หนองหานอำเภอกุมภวาปี >>
ภาพ สสอ.มุมขวา

นายประพัทธ ์ ธรรมวงศา
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

หน่วยงานราชการ

  สสจ.อุดรธานี

  รพศ.อุดรธานี

  รพ.กุมภวาปี

  กระทรวงสาธารณสุข

  ICTกระทรวงสาธารณสุข

  สนย.สำนักนโยบายและยุทธฯ

  สปสช.

  สภาการพยาบาล

  ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษา

  กรมบัญชีกลาง

  หมออนามัย

  สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

  สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

  สำนักงานประกันสังคม

  สภอ.เมืองอุดรธานี

  สหกรณ์ออมทรัพย์สสจ.อุดรธานี

  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

  สคร.6 ขอนแก่น

  กองสุขศึกษา

รายงานIT

  WinSpeed57(การเงิน)

  HISO(สนง.พัฒนาระบบข้อมูลฯ)

  To Be Number One

  ระบบแผนที่ GIS

  ระบบรายงาน21แฟ้ม

  screening(การคัดกรองฯ)

  ระบบบริหารยุทธศาสตร์60(โครงการฯ)

  กระทรวงพลังงาน

  ระบบข้อมูลคนพิการ

  ระบบรายงานยาเสพติด

  คัดกรองความเสี่ยง

  ระบบ GIS

  ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม

  รง.506/2

  รายงานการส่งข้อมูล 12 แฟ้ม

  ตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้มผ่าน สสจ/สนย.

  รง.ผลการให้บริการประชาชนด้วยระบบ One Stop Service

  ความทันเวลารายงานผลการส่งข้อมูลราย 21 แฟ้ม

  รง.ผลการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป

  รง.ความครอบคลุมการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0 - 5 ปี

  รง.ความครอบคลุมการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กลุ่มเด็ก 6 - 12 ปี

  รง.ผลการให้บริการฝากครรภ์และดูแลหลังคลอด

  รายงานความครอบคลุมการรับบริการวางแผนครอบครัว

  รายงานการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มอายุ 60ปีขึ้นไป

  ระบบข้อมูลแพทย์แผนไทย

  รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค(รง.504)

  รายงานผลการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป

  รายงานผลการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงในกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป

  จำนวนข้อมูลจากแฟ้ม person(ทุกกลุ่มอายุ) จำแนกตาม typearea

  EGP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  ลงทะเบียนประชุมวิชาการThaipha

รายงาน

  คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  ทางด่วนงานระบาดวิทยา

  ตัวอย่างรายงานการสอบสวนโรค

  ระบบรายงานคนพิการ

  สถานการณ์โรค

ความรู้

  โรคคอตีบ

  ไข้หวัดใหญ่2009

  ไข้หวัดใหญ

  ไข้เลือดออก

  เบาหวาน

  ตาแดง

  เลปโตสไปโรซีส

  มะเร็งปากมดลูก

  มะเร็งเต้านม


   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334355,042-331771(Fax)
ติดต่อประสานงาน:IT TEN Adventure:kumpawa01@hotmail.co.th ,sulyavet@hotmail.com |MOT|
Webmaster:udonlove1@hotmail.com