บุคคลากร สสอ.กุมภวาปี
dddd

ข่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี

 

รหัสข่าว :
403
หัวข้อข่าว :
ขั้นตอนการลงทะเบียน
ประเภทข่าว
ข่าวอบรม
เนื้อข่าว :
DOWNLOAD :
403.jpg
โดย :
IT TEN สสอ.กุมภวาปี อีเมล : kumpawa01@hotmail.co.th,udonlove1@hotmail.com
ลำดับข่าวที่ :
403 บันทึกเมื่อ : 17/06/2559:10:13:29

[ประกาศข่าวทั้งหมด]

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334355,042-331771(Fax)
ติดต่อประสานงาน:IT TEN Adventure:kumpawa01@hotmail.co.th ,sulyavet@hotmail.com |MOT|
Webmaster:udonlove1@hotmail.com