บุคคลากร สสอ.กุมภวาปี
dddd

รายงานออนไลน์

ระหัสรายงาน ชื่อรายงาน หมายเหตุ
1
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ทุกสิ้นเดือน
2
รายงาน HICI ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3
รายงาน ILI เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ รายงานทุกวันและส่งทุกวันจันทร์สัปดาห์ละครั้งในช่วงไม่ระบาด

จำนวน รายงานทั้งหมด.3 รายงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334355,042-331771(Fax)
ติดต่อประสานงาน:IT TEN Adventure:kumpawa01@hotmail.co.th ,sulyavet@hotmail.com |MOT|
Webmaster:udonlove1@hotmail.com