dddd
ภาพ/กิจกรรม ของ จนท.สสอ.กุมภวาปี[เก่า]
ภาพ/กิจกรรม ของ จนท.สสอ.กุมภวาปี


มะเร็งท่อน้ำดี 2 มิย
มะเร็งท่อน้ำดี 2 มิย รร.กุมภวาปี...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

14 กันยายน วันหมออนามัย
14 กันยายน วันหมออนามัย ...
<<ทั้งหมด  2 ภาพ>>

14 กันยายน วันหมออนามัย
14 กันยายน วันหมออนามัย...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ
ท่านสามารถนำรถไปจอดได้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม (ห่างจากที่ประชุมประมาณ 1 กม.) โดยทางชมรมภาคฯ ได้จัดเตรียมรถรางจำนวน 4 คัน (ออกเดินทางทุก 15 นาที) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่ๆ น้องๆ ในการเดินทา...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

ผังห้องประชุมหนองบึก 1 (ชั้น 3)
...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

ข้อมูลเพิ่มเติม!!
...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

การแข่งขันกอล์ฟ "สาธารณสุขอีสานสัมพันธ์"
...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นจักรยาน
...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

ปัญหาการลงทะเบียนที่พบ
...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

กำหนดการประชุมวิชาการภาค (ล่าสุด)
...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

กำหนดการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

เสื้อที่ระลึก
...
<<ทั้งหมด  4 ภาพ>>

ขั้นตอนการลงทะเบียน
...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

การประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่ง
...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

การประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ
การประกวดคัดเลือกอสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน คือ นายเสถียร คำชมภู ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เทศบาลตำบลพันดอน ...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

ประชุมงานผู้สูงอายุ
สสอ.กุมภวาปี จัดประชุมงานผู้สูงอายุ ตามนโยบาย "เมืองผู้สูงอายุคุณภาพดี"ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโขงชีมูล สสอ.ฏุมภวาปี กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและประธานชมรมผู้สูงอายุ ...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

ประชุม คปสอ.กุมภวาปี
ประชุม คปสอ.กุมภวาปี ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ผาแดง รพ.กุมภวาปี...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

ประชุมประจำเดือน มี.ค. 2558
ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี ประจำเดือนมีนาคม 2558 ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโขงชีมูล สสอ.กุมภวาปี ...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>
หน้า 1|2|3|4|5|6|7
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334355,042-331771(Fax)
ติดต่อประสานงาน:IT TEN Adventure:kumpawa01@hotmail.co.th ,sulyavet@hotmail.com |MOT|
Webmaster:udonlove1@hotmail.com